Revista editata de:
Editura ASE
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Si


Societatea de Științe Juridice și Administrative



ISSN: 2247-7195
e-ISSN 2248 – 0382
ISSN-L 2247 – 7195


Frecventa aparitiei:
2 numere / an

Contact:
office@TribunaJuridica.eu

PARTENERI:

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA
www.businesslawconference.ro

INTERNATIONAL CONFERENCE
GLOBAL ECONOMICS AND GOVERNANCE
www.gegresearch.org

Editura ASE
www.editura.ase.ro

JURIDICE.ro
www.juridice.ro
abonamente
 

Articol 1 -Consideraţii privind dreptul la carieră al funcţionarilor publici. Despre „instabilitatea” în funcţia publică şi practici de nerespectare a legii

Rezumat

În studiul prezentat s-a avut în vedere reglementarea carierei funcţionarului public, în special stabilitatea şi continuarea în funcţie – elemente de esenţă la nivelul Uniunii Europene. În dreptul român, şi în practica instituţională, din păcate rămâne o problemă pur declarativă. Studiul este fundamentat pe o serie de soluţii de practică judiciară recente. Criticând folosirea abuzivă a ordonanţelor de urgenţă cu instrumentele de reglementare a legislaţiei. Aceasta se consideră o conduită abuzivă a legiuitorului şi arată o instabilitate legislativă în materia reglementării funcţiei publice, în special prin nerespectarea condiţiilor în care se poate dispune eliberarea din funcţia publică. În concluzia studiului se desprinde necesitatea ca legiuitorul să revadă statutul funcţiei publice, în special prin eliminarea fluctuaţiei în funcţie de succesiunea forţelor politice la guvernare.
Cuvinte-cheie: funcţionar public, funcţie publică, statutul funcţionarilor publici, instituţie publică, drept administrativ.
Clasificare JEL: K23


Articol 2 -Unele aspecte privind ocrotirea părintească în Codul civil român actual

Rezumat

Noul Cod civil a venit în întâmpinarea diversificării şi complexităţii raporturilor sociale, a interferenţei tot mai mari între viaţa economică şi socială din România şi cea din Europa şi din lume şi nu în ultimul rând conectarea într-o mai mare măsură a dreptului românesc la dreptul european. Chestiunile care se pot ridica, dată fiind tocmai această interconectare cu dreptul european, sunt acelea care ridică probleme de aplicare în spaţiu a legii civile, mai ales atunci când s-ar pune problema aplicării, fie a legii civile române, fie a legii civile străine, iar una din situaţiile tipice sub acest aspect este cea a legii care reglementează autoritatea părintească atunci când soţii au cetăţenii diferite şi intervin neînţelegeri între aceştia cu privire la autoritatea părintească. Analiza noastră pleacă de la o situaţie ipotetică, dar care poate fi întâlnită în practică, şi anume dorinţa părintelui în favoarea căruia fusese pronunţată hotărârea de încredinţare a minorului, de a se muta într-un alt stat împreună cu minorului, fără a exista acordul celuilalt părinte în acest sens.
Cuvinte-cheie: noul Cod civil, drept internaţional, dreptul european al familiei, autoritate părintească.

Clasificare JEL: K36


Articol 3 - Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit în reglementarea noului Cod civil

Rezumat

Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit este reglementat de noul Cod civil ca unul dintre drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice. Lucrarea îşi propune analiza acestui drept în contextul actualei legislaţii, sub aspectul titularilor, al conţinutului şi caracterelor juridice, ca şi al limitelor acestui drept. Sunt identificate categoriile de persoane juridice ce pot exercita dreptul de folosinţă cu titlu gratuit şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a o face. Dispoziţiile din noul Cod civil sunt examinate prin raportare la legislaţia specială în vigoare, dar şi din perspectivă istorică. În sfârşit, sunt analizate aspecte care ţin de modul de exercitare şi modul de apărare a acestui drept de folosinţă. Aflat la intersecţia dreptului civil cu cel administrativ, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ridică interesante probleme practice şi de interpretare, pe care prezentul studiu caută a le pune în lumină.
Cuvinte-cheie: drept de folosinţă, instituţii publice, noul Cod civil român, proprietate publică.
Clasificare JEL: K11


Articol 4 - Elementul material al infracţiunii de vătămare a fătului prevăzută în articolul 202 din noul Cod penal

Rezumat

Având în vedere iminenta intrare în vigoare a noului Cod penal, am considerat necesară analiza elementului material al infracţiunii de vătămare a fătului deoarece în codul penal în vigoare nu regăsim o atare incriminare, care să aibă ca şi subiect pasiv fătul. Pentru că nu avem practică judiciară în domeniu am căutat să ilustrez aspectele teoretice prin exemple edificatoare.
Cuvinte-cheie: vătămare, făt, infracţiune, element material.
Clasificare JEL: K14


Articol 5 - Statutul legal al întreprinderilor publice şi monopolurilor comerciale în Uniunea Europeană

Rezumat

Sectorul public, reprezentat mai ales de întreprinderile publice, prezintă importanţă deoarece asigură legătura dintre interesele private şi cele publice. În acelaşi timp, susţinerea de către stat a întreprinderilor publice şi a monopolurilor comerciale poate crea discriminări între acestea şi întreprinderile private. Datorită importanţei acestei probleme, ea a fost reglementată la nivelul Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: întreprinderi publice, monopoluri comerciale, transparenţă, relaţii financiare.
Clasificare JEL: K33, K40


Articol 6 - Tratatul de la Lisabona – arhitect al unei noi structuri instituţionale europene

Rezumat

Uniunea Europeană este astăzi gestionată de Tratatul de la Lisabona, despre care s-a spus, la vremea lui, pe bună dreptate, că este un pas înainte spre integrarea europeană, atât la nivel instituţional, cât şi uman, un tratat care reuşise, în ciuda dificultăţilor, să mişte mai departe proiectul european care cumula în contul său circa jumătate de secol. Modificările introduse de Tratatul de la Lisabona, au un impact semnificativ asupra guvernanţei UE. Tratatul de la Lisabona face modificări substanţiale în conducerea UE, în special în ceea ce priveşte Consiliul European, Consiliul de Miniştri, precum şi preşedinţia rotativă a UE. Sarcina principală a cercetării în prezenta lucrare o constituie abordarea prevederilor Tratatului de reformă al Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona) din perspectiva dreptului constituţional. Cercetarea desfăşurată permite formularea prealabilă a unei convingeri generale şi anume că istoria construcţiei comune europene cu toate succesele şi dificultăţile sale demonstrează viabilitatea ideii europene şi direcţia corectă a evoluţiei instituţionale în Uniunea Europeană şi în statele membre.
Cuvinte-cheie: instituţii, Tratatul de la Lisabona, reformă, constituţie.
Clasificare JEL: K33



Articol 7 - Societatea cu răspundere limitată din România versus societatea cu răspundere limitată din Republica Moldova

Rezumat

Articolul prezintă în paralel legislaţia României şi a Republicii Moldova, în materia Societăţii cu răspundere limitată (SRL), propunându-şi să extragă asemănările şi deosebirile pentru a formula concluzii pertinente în ceea ce priveşte avantajele constituirii acestei forme de societate comercială în cele două ţări.
Cuvinte-cheie: societate cu răspundere limitată, constituire/înregistrare, capital social, lichidare.
Clasificare JEL: K22



Articol 8 - Separaţia puterilor în stat şi loialitatea constituţională

Rezumat

Complexitatea şi dinamica vieţii politice determină evoluţii şi reconsiderări în planul teoriilor clasice ale dreptului constituţional. Un astfel de proces se constată şi în cazul separaţiei puterilor în stat. Numeroşi factori îşi pun amprenta asupra modului în care în prezent această teorie este transpusă în practică, ceea ce impune perspective suplimentare de analiză, în scopul elaborării unor modele perfecţionate de colaborare şi echilibru al puterilor, în acord cu noile realităţi politice. Prezentul studiu îşi propune examinarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat din perspectiva respectului reciproc şi cooperării loiale între instituţii, sau, într-un sens mai larg, a loialităţii constituţionale, valoare-principiu intrinsecă tuturor constituţiilor, fără de care nicio lege fundamentală, oricât de democratică ar fi ea, nu poate funcţiona adecvat*.
Cuvinte-cheie: cooperare loială între instituţii, separaţia puterilor în stat, neconstituţionalitate, Curtea Constituţională.
Clasificare JEL: K10



Articolul 9 - Welfare State and globalisation of the economic area

Rezumat

A “welfare State” is a concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life. The general term may cover a variety of forms of economic and social organization. This article examines the concept of welfare state in the context of legislation adopted in recent years in Portugal that wants to "provide greater flexibility" of the labour market. This article discusses the crisis and the future of the Social State that is also, according to my view, an act of citizenship, a way of expressing our concern with the actual status of the welfare State.
Cuvinte-cheie:labour law, welfare state, "flexibility" of labour, globalisation, the financial crisis.
Clasificare JEL: K31

 

Declaratie de etica si malpraxis
Declaratie privind accesul deschis

INDEXARI:

Baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016):







Alte baze de date internationale:






Baze de date nationale

Biblioteci si cataloage internationale
click aici

Biblioteci si cataloage nationale
click aici

Schimburi internaționale de reviste
click aici