Revista editata de:
Editura ASE
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Si


Societatea de Științe Juridice și AdministrativeISSN: 2247-7195
e-ISSN 2248 – 0382
ISSN-L 2247 – 7195


Frecventa aparitiei:
3 numere / an

Contact:
office@TribunaJuridica.eu

PARTENERI:

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA
www.businesslawconference.ro

CONFERINTA INTERNATIONALĂ “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” www.alpaconference.ro

Editura ASE
www.editura.ase.ro

JURIDICE.ro
www.juridice.ro
abonamente


Hit Web Stats
Fast Counters
 

Despre revista: 

JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA JURIDICA este o revistă internațională având ca obiectiv studiul dreptului comparat și al dreptului internațional.
Revista "Tribuna Juridică" a apărut în România pentru prima dată în perioada interbelică, în anul 1919. Începând cu anul 2011, revista este publicată într-o nouă ediție, la inițiativa redactorului-șef Cătălin-Silviu Săraru, de către Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative.
Revista îşi deschide paginile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea unor analize critice ale evoluției dreptului comparat și a dreptului international. Scopul revistei este de a crea o platformă de dezbateri juridice internaționale, o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume.
Revista apare în format tipărit și on-line de 4 ori pe an (în martie, iunie, octombrie și decembrie).
Juridical Tribune – Tribuna Juridica este singura revistă cu profil juridic din România indexată în EMERGING SOURCES CITATION INDEX - WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (din 2015) și în SCOPUS (din 2021).Revista mai este indexată în EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016), precum și în  Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex.
Revista este indexată în peste 100 de biblioteci și cataloage internaționale.
Juridical Tribune – Tribuna Juridica utilizeaza sistemul DOI (Digital Object Identifier) pentru identificarea articolelor publicate.
Tribuna Juridică nu impune taxe de procesare sau de înregistrare pentru articolele pe care le publică. Drepturile de autor și de publicare sunt transferate revistei în momentul semnării acordului de publicare de către autor.

Indici scientometrici 2022

Journal Impact Factor: 0,4
Journal Citation Indicator: 0,37
Article influence score: 0.040
Quartile = Q3 - Law
H index = 6


CiteScore = 0,9; SNIP = 0.394; SJR = 0.281,
Quartile= Q2 - Law; H index = 4

 

Istoric
Denumirea revistei îşi trage originile din perioada interbelică. Astfel, o revistă denumită "Tribuna Juridică" a apărut în România pentru prima dată în perioada interbelică, în anul 1919. Între anii 1919-1923 revista Tribuna Juridică l-a avut ca director pe reputatul jurist Dimitrie Alexandrescu, considerat în epocă "întemeietorul studiului comparat de drept în România" (M. Hacman).
În paginile acestei reviste au publicat personalităţi juridice ale vremii precum: Dimitrie Alexandrescu (1850-1925 – autor consacrat dreptului civil comparat din perioada interbelică, licenţiat în studii juridice la Universităţile din Nancy (1870-1871) şi Paris (1871-1875), a publicat fragmente din Anteproiectul de revizuire a codului civil, elaborat conform însărcinării Comisiunii de unificare a legislaţiei şi din Manualul de drept civil român în comparaţie cu dreptul austriac, maghiar şi rusesc, precum şi cu alte legiuiri străine în revista "Tribuna juridică" în 1921), Vintilă Dongoroz (1893-1983 – membru corespondent al Academiei Române, unul din principalii autori ai Codului penal şi Codului de procedură penală adoptate în anul 1968, membru al Societăţii de Legislaţie comparată din Paris şi al Asociaţiei Internaţionale de Drept penal, a publicat, începând din 1920, studii, articole şi adnotări în "Tribuna Juridică"), Alexandru Costin (1884-1948, vicepreşedinte al Congresului Internaţional de Drept Comparat de la Haga din 1931, membru al Societăţii de Studii legislative din Paris şi al Societăţii de legislaţie comparată din Paris, membru titular al Academiei Române).
Prin reapariţia revistei "Tribuna Juridică", la peste 90 de ani de când primul număr a ieşit de sub lumina tiparului, dorim să reluăm tradiţia dezbaterilor de drept comparat inaugurate de Dimitrie Alexandrescu în paginile acestei reviste. De asemenea, dorim ca în cadrul revistei să reluăm tradiţia interbelică a colaborării cu marile personalităţi ale vieţii juridice interne şi internaţionale.
Fiecare articol primit spre publicare va fi supus sistemului evaluării colegiale (peer review) în vederea selectării doar a acelor articole care au un grad ştiinţific ridicat şi care corespund profilului revistei.
Revista se adresează tuturor cercetătorilor fenomenului juridic, îndrăgostiţi de raţionamentele dreptului şi care doresc să-şi facă cunoscute punctele de vedere la nivelul dezbaterii internaţionale. Toţi aceştia sunt aşteptaţi să publice studii, articole şi comentarii în paginile revistei "Juridical Tribune - Tribuna Juridică".

Politica de acces liber
Aceasta este o revistă care oferă acces liber în versiunea on-line, ceea ce înseamnă că tot conţinutul este disponibil gratuit fără a percepe taxe de la utilizator sau de la instituţia de provenienţă a acestuia. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul integral al articolelor din această revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:

 • să menţioneze numele autorului(ilor), titlul articolului, faptul că articolul este publicat în revista Juridical Tribune - Tribuna Juridică şi să indice pagina/paginile citată(e) din revistă;
 • să reproducă exact materialul atunci când este citat, folosit, discutat sau multiplicat;
 • drepturile de autor nu pot fi încălcate în nici un fel.

Description: http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png

Revista Tribuna Juridica este licentiata sub the Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 3.0 Unported License

 

 JUS EST ARS BONI ET AEQUI

 • Testimoniale

 • Mesajul Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti cu ocazia apariţiei revistei "Tribuna Juridică/Juridical Tribune"


  Salutăm apariţia revistei Tribuna Juridică/Juridical Tribune editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti. Ne exprimăm speranţa că această revistă dedicată ştiinţelor juridice va determina dezvoltarea unui pol al cercetării juridice internaţionale în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Totodată, credem că revista va contribui la educaţia şi formarea profesională în sprijinul reformării sistemului juridic şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
  Editorii revistei Tribuna Juridică/Juridical Tribune vizează crearea unei zone de cercetare fără graniţe, integrând cercetări realizate în tot spaţiul european. Revistă cu deschidere internaţională, publicată în limba română, dar şi în engleză sau franceză, Tribuna Juridică va constitui o punte de legătură între cercetătorii din marile universităţi ale lumii, contribuind la sporirea vizibilităţii activităţii de cercetare din Academia de Studii Economice din Bucureşti.
  Ne exprimăm speranţa că această revistă va fi bine primită de cititori şi îşi va dobândi un loc de onoare în peisajul revistelor juridice din ţara noastră.

  Rectorul Academiei de Studii Economice,
  Prof. univ. dr. Ion Gh. ROŞCA

 • La Tribune juridique vient de paraître.

  En tant que membre de la communauté des juristes de l'Université d'Orléans, je suis très heureuse de saluer l'apparition de ce premier numéro. Cette nouvelle revue enrichit la scène doctrinale roumaine et constitue un forum d'expression pour les scientifiques du droit roumain mais aussi français, européen et international. Dans un contexte de mondialisation et grâce à la collaboration de juristes de cultures et de sensibilités différentes, l'apport de ce nouveau périodique deviendra essentiel tant pour la recherche juridique nationale, qu'européenne ou mondiale.

  Souhaitons-lui longue vie!

  Catherine VINCENT
  Maître de conférences (HDR) en droit privé
  Centre de recherche juridique Pothier
  Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion d'Orléans

 

 

Declaratie de etica si malpraxis
Declaratie privind accesul deschis

Cautare dupa autor, titlu articol sau cuvinte cheie:

INDEXARI:

Baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016):
Other international databases:
Baze de date nationale

Biblioteci si cataloage internationale
click aici

Biblioteci si cataloage nationale
click aici

Schimburi internaționale de reviste
click aici