Revista editata de:
Editura ASE
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Si


Societatea de Științe Juridice și Administrative


ISSN: 2247-7195
e-ISSN 2248 – 0382
ISSN-L 2247 – 7195


Frecventa aparitiei:
3 numere / an

Contact:
office@TribunaJuridica.eu

PARTENERI:

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA
www.businesslawconference.ro

CONFERINTA INTERNATIONALĂ “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” www.alpaconference.ro

Editura ASE
www.editura.ase.ro

JURIDICE.ro
www.juridice.ro
abonamente
 

Condiţii de publicare

I. Tematica revistei

Revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice publicate în limba engleză, revista îşi doreşte să ajungă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista îşi deschide paginile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea atât a studiilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a studiilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.

II. Titlul articolului

Titlul se scrie cu majuscule, Times New Roman, caractere de 14, bold, centrat, în limba română şi în limba engleză.

III. Autorul/Autorii articolului

Prenumele şi numele autorului/autorilor se scriu în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu, fiind precedate de gradul didactic şi titlul ştiinţific (dacă este cazul), scrise cu Times New Roman, caractere de 12, bold. Numele de familie se va scrie cu majuscule. Numele va fi urmat de indicarea afilierii instituţionale principale (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul) şi a adresei de e-mail, scrise cu Times New Roman, caractere de 12, bold, italic.

IV. Rezumatul articolului

Rezumatul va avea 150-200 de cuvinte şi va fi scris în limba română şi în limba engleză, cu Times New Roman, caractere de 12, italic, justify, la două rânduri distanţă de numele autorului. Rezumatul va cuprinde: obiectivele studiului, metodele de cercetare folosite, rezultatele și implicațiile studiului.

V. Cuvinte cheie

Se vor menţiona 4-6 cuvinte sau expresii cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în limba română şi în limba engleză, la două rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, cu Times New Roman, caractere de 12, italic, justify.

VI. Clasificare JEL

După cuvintele cheie se va menționa încadrarea articolului într-una sau mai multe categorii din clasificarea JEL (diviziunea K pentru lucrări din domeniul juridic).

VII. Corpul articolului

Textul articolului se va redacta în limba română şi în limba engleză. Textul se va scrie cu Times New Roman, caractere de 12, justify şi spaţiere la un rând distanţă. Articolele trimise revistei nu pot depăşi 30 de pagini standard (15 pentru varianta în limba română şi 15 pentru varianta în limba engleză/franceză).

Articolul va fi structurat pe secțiuni având fiecare un titlu. Secțiunea introductivă va cuprinde identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării, detalierea metodelor de cercetare utilizate, soluțiile propuse. La sfârșitul articolului va fi inserată o secțiune de concluzii cu rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora.

VIII. Notele de subsol

Notele de subsol se redactează cu Times New Roman, caractere de 9, justify şi spaţiere la un rând distanţă. Notele de subsol se vor numerota în mod continuu pentru întreg articolul şi nu prin reluarea numerotării la fiecare pagină. Toate lucrările şi jurisprudenţa citate se vor indica numai în notele de subsol. În cazul lucrărilor citate, se menţionează numele complet al autorului sau autorilor materialelor bibliografice citate, urmat de titlul materialului (carte, articol), editura/revista, oraşul, anul apariţiei/numărul revistei, numărul paginii/paginilor. Denumirile editurilor, precum şi cele ale cărţilor şi revistelor se scriu complet, nu prescurtat. Titlul cărţilor şi al articolelor se culege cursiv/italic. Denumirile revistelor se vor culege între ghilimele. Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că „documentul este disponibil online la adresa...” şi indicarea datei ultimei accesări. În cazul jurisprudenţei, se menţionează denumirea actului, numărul şi data pronunţării/emiterii, emitent (instanţă), locul publicării (Monitorul Oficial, culegere/buletin de practică judecătorească etc.).

IX. Bibliografie

Lucrările de referinţă utilizate vor fi indicate într-o scurtă bibliografie la sfârşitul articolului, în limba în care au fost publicate.

X. Aspectul paginilor

Paginile vor avea formatul A4, potrait, cu marginile: sus/jos/stânga/dreapta 2 cm. Paginile vor fi numerotate cu numere arabe în mod continuu, de la prima la ultima pagină.

XI. Declarația de etică și malpraxis a revistei Tribuna Juridică

Drepturile și responsabilitățile autorilor sunt prezentate în Declarația de etică și malpraxis a revistei Tribuna Juridică.

XII. Politica de acces liber

Aceasta este o revistă care oferă acces liber în versiunea on-line, ceea ce înseamnă că tot conţinutul este disponibil gratuit fără a percepe taxe de la utilizator sau de la instituţia de provenienţă a acestuia. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul integral al articolelor din această revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:
• să menţioneze numele autorului(ilor), titlul articolului, faptul că articolul este publicat în Tribuna Juridică şi să indice pagina/paginile citată(e) din revistă;
• să reproducă exact materialul atunci când este citat, folosit, discutat sau multiplicat;
• drepturile de autor nu pot fi încălcate în nici un fel.

Description: http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png

Revista Tribuna Juridica este licentiata sub the Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 3.0 Unported License

 

XIII. Adresa de corespondenţă

Materialele se vor trimite în format electronic la adresa: office[at]tribunajuridica.eu

 

Declaratie de etica si malpraxis
Declaratie privind accesul deschis

Cautare dupa autor, titlu articol sau cuvinte cheie:

INDEXARI:

Baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016):Alte baze de date internationale:


Baze de date nationale

Biblioteci si cataloage internationale
click aici

Biblioteci si cataloage nationale
click aici

Schimburi internaționale de reviste
click aici